Där tider inte finns

Som jag så många gånger försöker förklara till folk som ringer till mig, att det finns inga tider i Universum, det är vi människor som skapat tiden och det är tiden som oftast är det viktigaste i frågeställarens undran. Någon gång måste ju budskapet nå fram, Jag kan aldrig ge Läs mer