Att dela med sig av sin själ

För att lära känna någon så måste man se genom den mask denne person visar upp, för det är bara ett skydd för att inte bli sårad igen, eller sviken. För att nå fram till en sådan person, så måste man själv öppna upp och blotta sig, eller som jag säger “Dela med sig av sin själ.” Det krävs mod, men man vinner på det.

När man vågar dela med sig av sin själ, så når man nya höjder och kommer rasera murar på löpande band, för visar man själv sina svagheter, så vågar den vi vill lära känna också öppna upp då han/hon känner igen sig i det du visat upp och detta kommer leda till en vänskap starkare än något tu tidigare har varit med om. Detsamma gäller i kärlek, delar du med dig av din själ och avslöjar dina värsta rädslor, så har du vunnit ett hjärta för livet.

Related Post