Att undvika det som är obehagligt

Genom att undvika obehaget gör du det desto svårare att göra nyttiga och viktiga förändringar efter som förändringar är lika med risker. Du måste våga för att vinna, våga möta det som skrämmer dig och lämna din invanda miljö, för förändringar leder alltid till obehagliga känslor.

Var medveten om att man lätt hamnar i en ond cirkel om man undviker, så försök i stället att agera på ett kreativt sätt. Så om du vill nå ett mål och känna lycka nyfikenhet och stolthet, så måste du försöka vänja dig vid att första steget mot ett mål börjar med en känsla av obehag, så det är ju väldigt synd om du då försöker undvika det som är obehagligt eller hur?

Related Post