Ha kontroll över dina tankar och känslor

Sista myten om lycka kommer här att man skall ha kontroll över sina tankar och känslor, men faktum är att vi har mycket mindre makt över våra tankar och känslor än vi skulle vilja ha. Där emot har vi mycket stora möjligheter att bestämma över våra egna handlingar och det är ju genom att agera som vi skapar ett rikt och meningsfullt liv.

Jag kan slå vad med  dig om att du redan försökt att tänka mer positivt ett flertal gånger och ändå kommer de negativa tankarna till baka om och om igen. Det är för att tanken har har programmerats att tänka som den gör i hundratusentals år och det är knappt troligt att det mönstret förändras genom att man tänker en och annan positiv tanke då och då. Samma är det med känslor, man kan styra dem i viss grad, men de återkommer alltid. Alltså de negativa känslorna.

Sorgligt nog är denna myt så accepterad av allmänheten så man känner sig misslyckad när man inte klarar av att styra över sina tankar och känslor.

Dessa fyra myter lurar in oss i en kamp vi aldrig kan vinna: Kampen mot vår egen  mänskliga natur.

 

Related Post