Kraftdjur orm

Ormen är speciell på många sätt och har symboliserat en hel del genom tidens gång, det handlar om slughet, helande krafter, lögner men mest av allt så föränderlighet, eller förändring.

Om du har ormen som kraftdjur, eller ormen korsar din väg titt som tätt så handlar det förmodligen om förändring och att ta tillvara på din skaparkraft en påminnelse om den om du missat det eller att använda den om du redan upptäckt den. Ormen visar på förändring i ditt inre, för då förändras även det yttre. Den vill också förmedla att du inte skall övertänka utan lämna det som inte är viktigt och fokusera på det viktiga och det är bara du som vet vad som är viktigt just för dig.

Related Post