Lampadomantik

Detta betyder att man tar sitt omen från en oljelampa eller fackla, man läser alltså flammans rörelse och försöker där tyda olika omen beroende hur flamman ser ut eller hur den rör sig. Jag delar här en liten lista med olika rörelser och hur den ser ut och vad det betyder då.

  1. Låga med ensam låga betyder  tur
  2. Låga med två tungor betyder otur
  3. Låga med tre tungor betyder också tur
  4. Låga som böjer sig betyder sjukdom
  5. Låga som slocknar helt oväntat betyder katastrof

Detta är vad jag kommer på just nu, men kom ihåg att detta är inte något man kan spå i, men man kan använda det som en fingervisning om vad något man undrar över är på väg, man kan alltså sitta i sin kammare och tända en oljelampa om man äger en och fråga en fråga och se vad lågan vill säga dig.

Lycka till.

Related Post