Lite om vidskepelser och omen

De flesta av dagens omen eller vidskepelser om man så vill härstammar från forntiden. Att tolka gudarnas tecken, tillkom olika former av siare, men kom till allmänhetens kännedom och vuxit till dagens folktro.

Andra omen skapades när något extra hände i samband med något specifikt föremål eller väder. Att gå under en stege ger ju otur, det är för att förr så var ju stegar populära bland gudar och därför väldigt tabubelagda för oss människor för att inte förarga våra gudar. Salt är ett annat sådant exempel, salt användes när man skulle fastslå en överenskommelse och göra den bindande, så att spilla ut salt var olyckligt på många vis dels gäckade det gudarna, dels var det ett tecken på brutna löften

I några inlägg nu så kommer jag ta upp lite olika tecken och omen.

Related Post