Måndagen är förknippad med månen

Man påverkas olika varje måndag allt beror på vilket tecken månen befinner sig i, så man kan vara glad en måndag och deppig en annan. Månen handlar också mycket om vad vi har i ryggsäcken och berättar vad vi skall inrikta oss på just denna dag, därför kan man känna dragning till specifika göromål på måndagen.

Råd till alla en måndag är att vila mycket efter helgen och drick vatten. Det är en märklig dag att börja veckan med, då det finns andra planeter som styr andra dagar, som står för nystart, så tanken att måndagen känns lite fel är ju inte jätte konstigt, men en sak är säker att måndagens energi skapar din sinnesstämning för hela veckan…så välkommen måndag.

Related Post