Mars och Saturnus inom astrologin

Mars: Planeten Mars styr över Väduren och över veckodagen onsdag. Det man mest förknippar med denna planet är impulsivitet, styrka, energi och självförtroende och styr över Tävlingar och allt som har med fysisk aktivitet att göra och är också ansvarig för både det första och sista andetaget alltså står den för liv och död. Det är en väldigt stark planet inom astrologin och påverkar oss in på djupet i vårt inre.

Mars sägs också av många styra över skorpionen, då den gjorde det innan Pluto upptäcktes. Det är en mycket intressant planet och kan påverka oss olika beroende på vart den var placerad just när du föddes.

Saturnus: Planeten Saturnus styr över Stenbocken och veckodagen Lördag. Den brukar förknippas med allt som är negativt förutom visdom. Den har också en stark förankring i det förflutna och symboliserar mörker och begränsningar. Men om vi lär oss att Saturnus är våran lärare och inte våran fiende, så kan man nog börja förstå att denna planet behövs för att vi skall kunna ta ansvar över våra liv.

 

Related Post