Musiken och själen

Jag har alltid hävdat att musik helar själen på alla tänkbara sätt och det är svårt för någon att övertyga mig om motsatsen.

Musik används i mycket exempelvis i avslappning, i glädjestunder, i sorgsna stunder, i skolan, ja, vi matas av musik hela tiden på ett eller annat sätt. Själv spelar jag ett antal instrument och detta gör mig hel, det är det jag tar till när jag känner att jag kommer i obalans och då återfinner sig balansen direkt. De som inte för in musik på något vis i sitt liv varje dag, tappar helheten, musik ger nämligen energi och de svängningar man behöver för att nå högre andlighet. Själen blir hel av musik så om ni inte för in tillräckligt med musik, så fyll på med mer musik, så slipper ni psykisk obalans.

Related Post