Neptunus och Pluto inom astrologin

Neptunus Styr över fiskarna och det tolfte huset. Denna planet förknippas med framgångar inom konst och kreativitet men också med bedrägeri och illusioner.

Neptunus styr över sjukhus, fängelser och kloster ja, i stort sätt allt som gör att man gör en paus från samhället. Om Neptunus har en stark position i vårat stjärntecken så blir helt plötsligt saker som vi tycker varit obegripligt, helt plötsligt begripligt. Denna långsamma planet stannar i fjorton är i varje tecken.

Pluto styr över skorpionen och det åttonde huset och Tisdagen gemensamt med Mars. Denna planet förknippas med personlig makt och självbehärskning Pluto styr också över stora företag och stora rikedomar. Det mer negativa som Pluto styr över är maktmissbruk.

De personer som påverkas av Pluto har ett stort behov av att dominera över andra och det är ju aldrig bra, så man får ju hoppas att det är en mildare planet som härskar samtidigt, som förmildrar detta drag. Pluto stannar 21 år i varje stjärntecken.

Related Post