Pendel istället för slagruta

Om man inte vill gå ut och söka något på platsen, så kan man stanna kvar inomhus och söka på en karta i stor skala. Då använder man sig av ett mer exakt hjälpmedel, det vill säga en pendel.

När man använder en pendel skall den normalt hållas i höger hand och man skall hålla snöret mellan tummen och pekfingret så de bildar en cirkel, armen skall vara stadig men inte spänd, sök metodiskt över det önskade området på kartan och notera varje reaktion hos pendeln.

När man har ringat in de ställen på området som pendeln har reagerat på med olika pendelrörelser så kan man ju kolla vad de pendelrörelserna betyder. Detta kommer i nästa inlägg.

Lycka till nu.

Related Post