Pendelns rörelser och vad det betyder

Man har ofta använt pendeln för att få veta könet på ofödda barn, den svänger fram och tillbaka för pojkar och i cirkel för flickor.

Dessutom verkar det som pendelns allmänna rörelsemönster varierar från person till person, så därför beskriver jag det rörelse mönster som gäller för mig. Men om du är nybörjare så börja med att leta efter ett känt ämne, som du redan vet vart det finns, så är det lättare för dig att bedöma just din pendels reaktioner. Kanske svänger den inte lika många gånger eller inte riktigt åt samma håll när man söker efter olika saker och ibland så kanske man måste förlänga eller förkorta snöret för att få ett entydigt utslag. Hur som helst så kan nog alla få sin pendel att svara på vissa frågor.

En speciell reaktion för ja svar och en annan för nej svar, att den kan visa väderstreck som en kompass eller att upplysa hur mycket klockan är. Om man kontrollerar alla olika rörelser den gör under kontrollerade förhållanden, så kan man själv arbeta ut ett hållbart system.

Lycka till!

Related Post