Råttan i det kinesiska horoskopet

Vi börjar med lite fakta de årtal som är råttans tecken är 1900,  1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

De som är födda i råttans år är både intelligenta och kvicka lugna och glada men det lurar en inre ilska som ibland orsakar kaos för omgivningen.

De som är födda i detta tecken avslöjar hot och fiender direkt och detta leder till att de har många vänner och inga fiender i sin krets. Råttans tecken är känd för sin generositet. Men det är inte bara positiva saker de är väldigt kritiska och manipulerar sin omgivning för egen vinnings skull, de ger aldrig upp, men skulle något gå dåligt så blir de arga och skyller på andra.

Related Post