Healing på distans

Det är ett jobb, som jag lägger jätte mycket tid till och något som många människor är i behov av just nu. Jag har skapat ett eget litet rum där jag sitter och arbetar med att sända healing till många av de människor som ringer till mig, detta är ett Läs mer