Måndagen är förknippad med månen

Man påverkas olika varje måndag allt beror på vilket tecken månen befinner sig i, så man kan vara glad en måndag och deppig en annan. Månen handlar också mycket om vad vi har i ryggsäcken och berättar vad vi skall inrikta oss på just denna dag, därför kan man känna Läs mer