Marstavlan

Nu börjar vi närma oss slutet på de ödestavlor som ringar in det mesta inom de områden som vi brukar fråga om, det är denna marstavla plus en till denna skriver ni som de flesta en ruta med ett rutmönster på sexton rutor där ni väljer slumpvis var siffrorna 1-16 Läs mer