Merkuriustavlan

Nu är det sista ödestavlan, sen får vi se vad som händer denna är också ställd på hörnet som ett ruter typ och som vanligt ett rutmönster på sexton rutor och med slumpvis utvalda nummer mellan ett och  sexton, Merkuriustavlan svarar på frågor angående resor och jag kommer som vanligt Läs mer