Att undvika det som är obehagligt

Genom att undvika obehaget gör du det desto svårare att göra nyttiga och viktiga förändringar efter som förändringar är lika med risker. Du måste våga för att vinna, våga möta det som skrämmer dig och lämna din invanda miljö, för förändringar leder alltid till obehagliga känslor. Var medveten om att Läs mer