I spåkulans glans…

Hej,

Jag tänkte idag titta lite på hur det kommande året ser ut i skenet från kristallkulan. Vi är nu inne i Översteprästens år enligt numerologin, ett år som påminner om våra värdegrunder, både i våra egna liv och i en större kontext – för att stödja en ideologi eller inriktning. Vi ser över våra värderingar, söker trygghet i välbekanta strukturer och följer hur man beter sig i samhället samt underkastar oss lättare regler och förväntningar.

Vi ska kika på vad några kända profeter förutspått för året:

Nostradamus har uttalat att “landen i väst skakas av en stor katastrof”, och har till och med satt datum för detta till 25 November 2021. Vi får hoppas han har fel!

Baba Vanga, den kända bulgariska sierskan hade också ganska mörka förutsägelser för året med naturkatastrofer och stor turbulens i USA som huvudingredienser, men hon siar också om hoppfullare ting, som att man finner en bot av cancer.

Franska astrologer förutsäger en mängd AI styrda robotar, men de kommer för att rädda oss. Kanske kan de sändas in för att söka överlevande efter ev. naturkatastrofer?

Enligt den engelske siaren Mr. Hamilton-Parker kommer mänskligheten att vakna till och utvecklas spirituellt. Vi kommer att ifrågasätta själviskheten och girigheten som finns inbyggt i vårt samhälle, och jobba för jordens återhämtning. Dock bör vi hålla oss från offentliga protester då de lätt går överstyr i år, enligt siaren Alex Fulford.

Låt oss alltså fokusera på det positiva, och hämta kraft ur det trygga och välbekanta för att stå starka under årets prövningar.

Med framtidstro,

Elisa

Related Post