Yin och Yang

Är en mycket ålderdomlig visdom som härstammar från Kina och hör till Taoismen. YIN Den svarta sidan, med den vita pricken, står för kvinnligt, passiv urkraft, natten, jorden, månen och det mörka bland annat. Kan också beskrivas som den passiva och mörka principen. Yin står för mörka draken. YANG Den Läs mer

Fråga pendeln

Pendling kallas det när man har en vikt hängandes i en tråd eller kedja, för att känna in universums energimönster med hjälp av sitt undermedvetnas förbindelse med dessa vibrerande energier. Detta är en mycket populär spådoms metod bland häxor och trollkarlar. Du kan använda pendeln för att få svar på Läs mer