Falla i trans

Att falla i trans är något de flesta som spår hamnar i av och till, en del måste det för att kunna spå över huvud taget. I andra fall kan det hända om man spår för länge eller om man spår för många klienter utan att rena sig emellan. Det Läs mer