Svavelgruppens själ

Denna själ skulle vi helst vilja vara utan, men samtidigt den själ vi behöver lära oss mer om och vara väldigt medveten om. Den mörka själen Svavelgruppen har bara en själ och det räcker ju. Ytterst få av oss skulle hävda att de känner en själ som denna mörka själ, Läs mer

Vattengruppens själar

I vattengruppen finns det också tre själar som jag kommer att beskriva det är Sökarsjälen, Fredsmäklar själen och den gamla själen detta är grupp nummer fyra och beskrivningen börjar här. Sökarsjälen Denna själ kan vara svår att lära känna efter som det pågår saker inom den, som den absolut inte Läs mer

Luftgruppens själar del 2

Profetsjälen Denna själ är nog den snällaste i hela själshopen, med goda avsikter mot alla. Den har en stor tillit till andra, vilket kan leda till stora besvikelser och olycka. Den är osjälvisk på gränsen till självutplånande och passiv till sin läggning och den arbetar frenetiskt för andras bästa. KARAKTÄRSDRAG Läs mer

Luftgruppens själar

Luft gruppen har också tre själar dessa är : Resenärssjälen, profetsjälen och den nyfödda själen. Och nu kommer en presentation av dessa. Resenärssjälen Denna själ är rastlös och har stora problem med att binda sig, då den hela tiden tror att det finns något bättre bakom nästa hörn och detta Läs mer

Jordgruppens själar del 3

Krigarsjälen Krigarsjälen brukar i allmänhet utmärka sig och kan ibland uppfattas som skrämmande. Jordgruppens kända drift att planera, göra upp strategier och agera är mycket tydlig för denna själ. Som omogen kan krigarsjälen vara både kraftfull och fördomsfull i sina krav på andra, i synnerhet när det gäller dess uppfattning Läs mer