Översteprästinnan i tarotleken

Detta kort handlar om ditt verkliga jag och om att du skall gå din egen väg och inte följa någon annans. Översteprästinnan är kort nummer 2 i tarotleken (Då den börjar på 0). För att hitta översteprästinnan, som ligger djupt begraven inuti dig själv så måste du identifiera dig själv och ditt verkliga jag, då du hittat den plats där intuitionen kommer ifrån så kan du ju börja fundera på hur du skall använda den energin.

Om du får upp detta kort i en läggning så betyder det att du lagt märke till att du gör saker för någon annans skull och gör vad de människorna vill du skall göra istället för att göra så du själv blir lycklig, så det kortet vill säga är att slå fast det du själv vill göra och gör det, om du börjar i det lilla är du snart på väg.

Related Post