Fauner

En faun är en skogs och fruktbarhets gud, som har sin motsvarighet i Romarnas Pan. Själva namnet betyder den välvillige och det säger ju allt om att det är ett godhjärtat väsen, på bilder av fauner så sitter de ofta i en skogsglänta eller vid en skogsbäck och det är Läs mer