Ärkeängel

Hej,

Änglar och ärkeänglar kan väl inte direkt räknas som väsen ur folktron, men i likhet med de mer trolska väsendena så sägs änglar leva sida vid sida med människan, osynliga för det mesta, men med stor påverkan på livets gång. Krafterna som förknippas med de fyra största ärkeänglarna enligt kristen lära, Mikael, Gabriel, Rafael och Uriel är väldigt grundläggande och mäktiga.

I tur och ordning kan man säga att Mikael störtar det onda och tröstar samt beskyddar människor som försöker göra rätt.

Gabriel låter oss se genom illusioner, och vill ge oss styrka och ljus även då det är som mörkast. Han representerar hoppet och en inre kärleksfull kraft.

Rafael står för fred och läkning, både på ett personligt plan och i större sammanhang. Han hjälper människor att hålla sams, läker kroppsliga skador och själsliga sår.

Uriel ses ofta som en förkämpe för rättvisa och vishet. Han hjälper de som blir orättvist behandlade och uppmuntrar såväl andliga som världsliga studier.

Många är de bedjande ögon som sett upp mot ärkeänglarnas ikoner, och många böner har mumlats fram under århundradena till dem. Och visst kan man nästan känna Uriels närvaro då man äntligen får rättvisa eller känna Mikaels tröstande hand på skuldran då man behöver stöd? I kyrkans historia rapporteras det om många mirakler, människor som hängivet bett till Rafael har blivit mirakulöst friska, och de som Gabriel berört med sin klarsyn har blivit frälsta, oavsett hur förhärdade syndare de varit före.

Så skänk en varm tanke till änglarna, tron på dem och den ljusa inverkan den tron haft på människors liv.

Med ljus,

Elisa

Related Post