Skogsrå och huldra

Hej vänner,

Idag ska vi lära oss mer om de hemliga och dolska naturväsendena, om skogsrå, även kallad huldra och den manlige huldrekarlen.

Skogsandarna som förleder unga män in i skogen, som fnissande gömmer sig bakom träd – ibland nakna och frestande, då är de antigen på jakt efter kärlek eller giftemål. Ibland är de bara sällskapliga eller även beskyddande mot människor. Som härskarinna över skogen kan hon ge tur och gåvor till de som behagar henne. Men ve den som skadar skogen de beskyddar, eller som kommenterar huldrans rävsvans eller ihålliga rygg i stygga ordalag – blir huldran vred är hennes krafter starka och hon drar sig inte för att dräpa missdådare.

Huldrekarlen var det värre att bli förälskad i, den som föll för honom fick i likhet med trollen bo instängda i berget, vilket får mig att spekulera över ifall han är något av en bergsande istället för huldrans manlige motsvarighet. Både huldra och huldrekarl var outsägligt vackra, och de som mötte någon som de sedan blev förförda av kunde förlora både själ och vett – särskilt om de inte lyckats med älskogen så väl.

Så vänner, var snälla med naturen så är den snäll med er.

Ur skogens djup,

Elisa

Related Post