Klåda

Det finns vidskepelse om mycket och i detta blogginlägg så tänker jag ta upp lite om vidskepelser om klåda och olika betydelser vart det kliar på kroppen, listan är enligt mig själv och det jag vet och inga förklaringar utan bara en lista. Kliar det uppe på huvudet = Befordran, Läs mer

Goda omen

Här kommer jag radda upp utan förklaringar vidskepelser och omen som på ett eller annat sätt betyder lycka. Om en rödhake flyger in i huset Se en vit fjäril Hitta ett fyrklöver Att bränna sina avklippta naglar Att se ett hölass Att plocka upp en penna från gatan Att bära Läs mer

Page och riddare i bägare

Page i bägare: En förändring som förbättrar framtiden. En flicka eller pojke under 21 år, som är både tankfull och tystlåten och också konstnärlig, han/hon är tjänstvillig, hjälpsam, men ibland också svekfull och med alltför livlig fantasi. Kortet symboliserar också födsel av ett barn, nya affärsmetoder, en positiv livsförändring och Läs mer

Nio och tio i bägare

Nio i bägare: Framgång och lycka, generositet och vänlighet, stabilt både känslomässigt och materiellt och en stor dröm går i uppfyllelse. Det finns tyvärr en varning med detta kortet som lyder släpphänthet och förnöjsamhet i livets glädje ämnen kommer förstöra för dina konstnärliga åtaganden och dina ansträngningar för din konst. Läs mer