De tre sista energigrupperna

Tredje gruppen skapas av energin luft och det är de personer som påverkas av en energi som är så synbart tillbakadragen att den kan passera obemärkt förbi. Den är stark, men är en energi som är diskret, lugn och stillsam. Den manifesterar sig hos avspända om än något passiva individer, som känner behovet att alltid vara till lags.

Luftenergigruppen drivs av och agerar utifrån förtryck.

Den fjärde gruppen skapas av energin vatten och det är de personer som har en stark känsla för rättvisa och har en god känsla för att kompromissa, de lever i harmoni med sig själva och vill att alla skall vara glada.

Vatten energigruppen drivs av och agerar utefter utvärderingar.

Den femte och sista energigruppen är skapad av energin svavel och det är den mörka själen. Till skillnad från de fyra andra grupperna som var och en producerar tre individuella själstecken, så har den mörka själen bara ett tecken även om det finns tre olika grader av just denna energi, denna själ sänder ut energi som helt saknar ljus. Den förtärs av ondska och får näring av smärta, fruktan och förstörelse.

Svavelenergigruppen driva av och agerar utifrån en önskan att fördärva.

Så, nästa gång får ni veta ännu lite mer om dessa fem grupper, allt för att ni skall känna igen er i den energigrupp ni har.

Related Post