Det finns tretton själar

Nu vet du vilket elements kraft som driver dig och du vet vilken din primära energikälla är och nu skall du bestämma ditt själstecken, det kommer krävas mycket eftertanke från dig för att identifiera just det tecken som definierar din själ. Det finns tydliga ledtrådar i beteendet och lite mer vaga som har att göra med energiflödet i de olika energigrupperna.

Så mitt råd är att följa min vägledning noga.

Det jag kommer ta itu med i kommande inlägg är att det finns 13 själstecken allt som allt och var och en av dem drivs och påverkas av en av de fem energigrupperna så det kommer du få en beskrivning av.

Related Post