Eldgruppens själar

Nu kommer vi till de tre själar som tillhör energigrupp eld det är: Den tillbakablickande själen, den drömmande själen och den stjärnklara själen.

Jag tänkte ta dem en och en och då börjar jag ju med den första själen.

Den tillbakablickande själen

Den tillbakablickande själen är den mest missförstådda själen och detta beror ju på att den har svårt att se på sig själv som de verkligen är efter som de ofta blir både förblindade och fångade i sina egna känslor.

De har otroligt stark vilja och drivs i höggrad av sina känslor och detta gör inlärning till något väldigt svårt. Denna själ känner ett mycket stort behov av att allt skall vara perfekt, ett perfekt äktenskap, ett perfekt barn ja, helt enkelt ett helt perfekt liv och detta vet ju de flesta av oss att man inte kan åstadkomma. Men den tillbakablickande själen ser en situation eller en person som är ny som perfekt och detta gör ju att han blir besviken gång på gång denna själ är oförmögen eller kanske ovillig att inse att den har för höga förväntningar.

KARAKTÄRSDRAG

En överlevare som både kan vara snäll, speciellt då den söker uppmärksamhet och godkännande, men denna själen måste ibland kämpa med sin osäkerhet. Den är orolig och oroar sig mycket, har en tendens att alltid titta bakåt och hålla sig fast vid gammal smärta, mycket lättsårad har en tendens att skylla ifrån sig på andra eller på någon kroppslig åkomma. Den har en motsatt sida med så klart den är mycket omtänksam, medkännande och varm av naturen och dess otroliga behov av att känna sig behövd engagerar den sig i att hjälpa andra oftast personer utanför familjen, som ännu inte lyckats med konststycket att göra den besviken.

RELATIONER

Med alla krav som denna själ har på att allt skall vara så perfekt, så har den mycket svårt att nå personlig lycka, den behöver en person som kan se över detta och se det goda som finns inuti.

Men med mognad så kan denna själ vara en av de starkaste och mest fängslande själarna i våra själsgrupper så när den kommer över sina besvikelser och förstår sin sanna natur, så kommer den att jobba hårt för att få sina relationer att fungera och få den lycka som den såväl behöver.

Related Post