Page och riddare i bägare

Page i bägare: En förändring som förbättrar framtiden. En flicka eller pojke under 21 år, som är både tankfull och tystlåten och också konstnärlig, han/hon är tjänstvillig, hjälpsam, men ibland också svekfull och med alltför livlig fantasi. Kortet symboliserar också födsel av ett barn, nya affärsmetoder, en positiv livsförändring och Läs mer