Page och riddare i bägare

Page i bägare:

En förändring som förbättrar framtiden. En flicka eller pojke under 21 år, som är både tankfull och tystlåten och också konstnärlig, han/hon är tjänstvillig, hjälpsam, men ibland också svekfull och med alltför livlig fantasi. Kortet symboliserar också födsel av ett barn, nya affärsmetoder, en positiv livsförändring och ett budskap.

Riddare i bägare:

Ett ödesbestämt förhållande som lär ut en läxa. En man mellan 21-35 år som är både intelligent och principfast, förutom när det gäller känslor, han är romantisk men ibland egoistisk och falsk. Det kan vara en vän, en älskare, en förförare eller en rival i kärlek. Kortet kan även symbolisera någon som kommer med ett budskap, ett trevligt besök eller att förutbestämt förhållande.

Related Post