Bekanta dig med tarotkorten

Narren

Detta är det första kortet vi skall bekanta oss med, detta är kortet som symboliserar vår intuition. Narrens nummer är siffran 0 och detta beror på att det är både det första och det sista kortet om du betraktar tarotleken som en cirkel. Narren är egentligen det viktigaste kortet av alla, nyckeln till hela tarotleken och nyckeln till din intuition. Om du får upp narren i en tolkning så betyder det att du måste fatta ett beslut och att du inte har någon som kan visa dig vägen bara du själv kan fatta beslutet. Ignorera alltså alla råd hur välmenande de än är utan följ din egen instinkt, bli inte tveksam över vilket som är rätt beslut, lita på dig själv och våga hoppa.

Related Post