Ringa spådam

Det bästa du kan göra innan är att förbereda dig inför samtalet exempelvis ha konkreta frågor och ta upp det som bekymrar dig. Var öppen och seriös för vi spådamer tar väldigt seriöst på vårt arbete och att göra kunden nöjd och mer säker på den väg som hon skall trampa.

Något du också skall tänka på när du skall ringa spådam är att det är du själv som skall fatta dina beslut och inte lägga över ansvaret på oss spådamer för vår uppgift är att förmedla hopp om framtiden men det är din uppgift att skapa den.

När du skall ringa spådam så skall du också vara medveten om att vara öppen för de budskap du får till dig, fastän det kanske inte är det du vill höra och var medveten om att vi spådamer bara är länken mellan dig och det andliga, det är alltså inte vi som säger och trollar fram saker. I detta fall passar frasen “skjut inte budbäraren” in ganska så bra efter som vi bara är människor, precis som du, men som fötts med gåvan att kommunicera med den andliga världen för att sen kunna vägleda er till lycka och välgång.

Ännu en gång vill jag påpeka att det är inte vi som skapar er framtid, vi får däremot information från andevärlden om just din situation och hur du utefter den informationen skall skapa din framtid. Så att ringa spådam är att vägledas rätt i sitt liv och inte att spådamen skall ordna ditt liv åt dig.

Så förbered dig innan du ringer på en spännande resa i ditt inre och att livet kommer bli så mycket mer innehållsrikt, men det bästa är att du kommer lära dig förstå din livsväg och känna dig trygg i ditt eget liv.

Lycka till.

Related Post