Trolldom

En av de äldsta berättelserna om trolldom är tjuvmjölkning. Det gick till så att den som kunde idka trolldom och på övernaturligt vis mjölka grannarnas kor, trollgubben/trollkärringen sände över ett väsen som mjölkade korna och sedan återvände och spydde upp mjölken.

Trolldom är också ett sätt att söka sig makt över det som ingen kan se och förknippas inte med det goda och ljusa, utan mer med tvingande magi (svart magi).

Exempel är ju att den som behärskar trolldom trollbinder en person så denne blir förälskad i den person som anlitar trollgubben/trollkärringen. Ja, man kan använda det i både kärlek och andra maktpositioner, allt som manipulerar och förändrar universums grundlagar och tvingar det som går till sin egen fördel är av ondo och något som ingen någonsin skall syssla med, då denna form alltid faller tillbaka på den som idkar det.

Related Post