Sju- och åtta i bägare

Sju i bägare :

Står för kreativ inspiration, en överraskning som rör någon form av kreativ aktivitet, eller en oväntad möjlighet, som frågeställaren måste vara mogen nog att vårda och förstå för att kunna nå sin dröm. Det finns en varning i detta kortet och det är att akta sig för att bli en mångsysslare, en sån som kan lite om allt, men är inte riktigt bra på något.

Åtta i bägare :

Står för mognad genom lidande. En ny väg genom livet efter att man lämnat det förflutna, eller kanske man lämnat en plats eller en situation, detta leder till nya konstnärliga, kreativa vänner och nya aktiviteter, som leder till mycket glädje.

Related Post