De älskande i tarotleken

Detta kort är nummer 6 i stora arkanan och är kortet för relationer. De älskande handlar om relationer i den verkliga världen, inte om vin, rosor och ständig lycka. Kortet tar upp viktiga saker som rör de som är dig nära, det kan gälla pojkvän, partner, chef, föräldrar, nära vänner, Läs mer