Svavelgruppens själ

Denna själ skulle vi helst vilja vara utan, men samtidigt den själ vi behöver lära oss mer om och vara väldigt medveten om. Den mörka själen Svavelgruppen har bara en själ och det räcker ju. Ytterst få av oss skulle hävda att de känner en själ som denna mörka själ, Läs mer