Svavelgruppens själ

Denna själ skulle vi helst vilja vara utan, men samtidigt den själ vi behöver lära oss mer om och vara väldigt medveten om.

Den mörka själen

Svavelgruppen har bara en själ och det räcker ju. Ytterst få av oss skulle hävda att de känner en själ som denna mörka själ, men det är ju inte så konstigt då denna själs slughet hjälper den att gömma sig väl bland oss andra, det är mycket svårt att känna igen den förrän dess fasansfulla skugga faller över oss och skadan redan är skedd. Den mörka själen förstör och söndrar och njuter av varje mörkt ögonblick.

KARAKTÄR

Alltid begravd i mörka tankar, ond, tjurig och arg. Är ständigt på dåligt humör, listig, elak, föraktfull mot allt som sprider ljus. Den tänker inte på andra, förutom hur de kan utnyttjas, fullständigt självupptagen, grym, omoralisk, missnöjd och snar till vredesutbrott. Den mörka själen begår villigt fruktansvärda handlingar mot andra, även personer som står dem nära.

Listan kan göras lång men jag tycker att detta räcker.

RELATIONER

En mörk själ har behov av att hålla sig dold och kommer genom sin stora list att hitta många villiga offer att slå ned på. Inget förhållande med denna själ kan bestå och de som knyter ett band med denna själ kommer att drabbas hårt, ja, så hårt att det inte går att känna igen dem.

Related Post