Musiken och själen

Jag har alltid hävdat att musik helar själen på alla tänkbara sätt och det är svårt för någon att övertyga mig om motsatsen. Musik används i mycket exempelvis i avslappning, i glädjestunder, i sorgsna stunder, i skolan, ja, vi matas av musik hela tiden på ett eller annat sätt. Själv Läs mer