Yin och Yang

Är en mycket ålderdomlig visdom som härstammar från Kina och hör till Taoismen. YIN Den svarta sidan, med den vita pricken, står för kvinnligt, passiv urkraft, natten, jorden, månen och det mörka bland annat. Kan också beskrivas som den passiva och mörka principen. Yin står för mörka draken. YANG Den Läs mer