Yin och Yang

Är en mycket ålderdomlig visdom som härstammar från Kina och hör till Taoismen.

YIN

Den svarta sidan, med den vita pricken, står för kvinnligt, passiv urkraft, natten, jorden, månen och det mörka bland annat. Kan också beskrivas som den passiva och mörka principen. Yin står för mörka draken.

YANG

Den vita sidan med den svarta pricken, står för manligt, aktiv urkraft, dagen, himlen, solen och det ljusa bland annat. Kan också beskrivas som den aktiva och ljusa principen. Yang står för ljusa draken.

Tillsammans så skapar de både harmoni och balans. Krafterna i sig är varandras motsatser men kan inte existera utan varandra. Den svarta delen har en vit prick i sig och vice versa, detta menas att i varje Yin finns lite Yang och tvärtom. Om man kämpar emot Yin och Yang och balansen mellan dem båda så skapas mental och fysisk ohälsa som i sin tur leder till obalans i världsgrunden.

Jag tänkte ge exempel på vad som kan delas upp i Yin och Yang våra tolv viktiga inre organ.

Yin : Lever, Hjärta, mjälte, lungor och njurar.

Yang : Gallblåsa, tunntarm, magsäck, tjocktarm och urinblåsa.

Yin och Yang används ofta inom Feng Shui för att skapa ett balanserat hem.

Detta var lite skrap på ytan om denna mycket djupa och betydelsefulla symbol. Läs och lär.

Related Post