Tre och fyra i bägare

Tre i bägare Det feminina i naturen leder till känslomässig utveckling, glädje och goda relationer. Att kunna känna sig in i andras situationer och att vara generös leder till livslång vänskap och långvariga relationer. Att känna lycka genom sina kreativa förmågor leder till framgång och livsbelöningar. Sår kommer läkas och Läs mer