Tre och fyra i bägare

Tre i bägare

Det feminina i naturen leder till känslomässig utveckling, glädje och goda relationer.

Att kunna känna sig in i andras situationer och att vara generös leder till livslång vänskap och långvariga relationer. Att känna lycka genom sina kreativa förmågor leder till framgång och livsbelöningar. Sår kommer läkas och ett problem kommer att lösas i all ära.

Fyra i bägare

En förändring i din syn på livet och på materiella saker, leder till nya vägar som skall utforskas. Lyssna till din inre röst när det gäller kärlek, då det finns avundsjuka personer som hyser fientlighet som kommer bli ett hot och förstöra ett kärleksförhållande som är på ingång, det kan gälla vänskapsband med.

Related Post