Vattengruppens själar del 3

Den gamla själen

Jag tror att många av oss någon gång träffat eller mött en gammal själ i vårt liv. Den är ju ganska enkel att känna igen, vanligt vis kompromissande och villig att lyssna på vad man har att säga, den har också en synbar tendens att veta saker och ting och detta drar till sig de personer som söker goda råd. Denna själ kan man alltid lite på i tider då svårigheter och kriser hopar sig. Den gamla själen från energigruppen vatten drivs att ibland kompromissa sönder sina egna beslut och detta kan få den att slå knut på sig själv i sina desperata försök att fatta de rätta besluten i sitt liv, ja, det kan helt enkelt göra den paralyserad.

KARAKTÄR

Klyftig, skicklig, andlig och mycket avancerad. Uppskattar traditioner, öppen, mycket lojal, kan vara mycket tolerant, men också extremt intolerant och fördomsfull. Kan vara vanemänniska, är alltid förberedd på de flesta eventualiteter, drar slutsatser och utvärderar. En gammal själ kan delta i vilka samtal som helst, är intresserad av de flesta ämnen och är en god lyssnare. Är den typen av person som andra går till för att få råd i svåra situationer.

RELATIONER

Den gamla själen är oerhört självständig och kan leva ensam, men tycker om sällskap och har därför en dragning åt långa relationer eller äktenskap. Den behöver en partner som är både lojal och har en hög moral.

Related Post