Vattengruppens själar

I vattengruppen finns det också tre själar som jag kommer att beskriva det är Sökarsjälen, Fredsmäklar själen och den gamla själen detta är grupp nummer fyra och beskrivningen börjar här.

Sökarsjälen

Denna själ kan vara svår att lära känna efter som det pågår saker inom den, som den absolut inte vill dela med sig av. Den gör som den vill och försöker utvärdera en situation utifrån sitt eget sätt att tänka och hitta en kompromiss med andra.

KARAKTÄRSDRAG

Vetgirig, tycker om att prova nya saker, kan vara osäker men visar det inte. Den är självbehärskad, kan förefalla känslokall, känner vanligt vis många personer och har många bekanta, men har få nära vänner. Som omogen kommer denna själ ha en tendens att utnyttja andra människor och situationer, till sin egen fördel utan någon som helst hänsyn till vad andra känner. När den mognar förändras detta beteende.

RELATIONER

Personligt engagemang skrämmer bort Sökarsjälen, som sällan vågar ta första steget men när den väl har fångats in så tar den sin uppgift på allvar i relationen.

Related Post