Lyckans hjul i tarotleken

Detta är kort nummer tio i tarotlekens stora arkana. Kortet handlar om att hitta den bästa lösningen när en oväntad förändring plötsligt dyker upp. Vi måste lära oss att oavsett vilken sorts oväntad förändring som vi ställs inför så är det alltid hur vi agerar på förändringen, som leder oss Läs mer

Rättvisan i tarotleken

Rättvisan är kort nummer åtta i tarotleken, detta handlar inte om juridik, som många tror, utan snarare om små orättvisor, där du inte får igen det du ger exempelvis att du alltid håller ställningen om någon måste gå tidigare från jobbet av någon anledning och sedan när du har behöv Läs mer

De älskande i tarotleken

Detta kort är nummer 6 i stora arkanan och är kortet för relationer. De älskande handlar om relationer i den verkliga världen, inte om vin, rosor och ständig lycka. Kortet tar upp viktiga saker som rör de som är dig nära, det kan gälla pojkvän, partner, chef, föräldrar, nära vänner, Läs mer

Kejsaren i tarotleken

Kejsaren är kort nummer 4 i tarotleken, han ser inte så vidare behaglig typ, kortet behöver inte föreställa en man, det kan vara din mor, din chef eller varför inte din väninna. Ja det kan vara vem som helst som ständigt rättar dig och peka på alla dina misstag och Läs mer

Kejsarinnan i tarot leken

Nu tar vi och lär känna kejsarinnan lite bättre. Kejsarinnan är kort nummer 3 i många tarotlekar, vem är då kejsarinnan? Kortet handlar ju givetvis om dig själv och är central för alla de bästa egenskaper hos kvinnor speciellt. Om du får upp kejsarinnan i en läggning, så kan det Läs mer