Falla i trans

Att falla i trans är något de flesta som spår hamnar i av och till, en del måste det för att kunna spå över huvud taget. I andra fall kan det hända om man spår för länge eller om man spår för många klienter utan att rena sig emellan.

Det är olika hur det märks, vissa märker man det knappt på, bara att de blir en smula frånvarande medan andra faller i en djup trans där man inte kan nå dem alls och de är helt omedvetna om världen runt dem.

Att vara i trans påminner en hel del om att meditera, medvetandet svävar fritt och bekymmer och personliga funderingar läggs åt sidan. Transtillstånd används ofta som ett sätt att få visioner och insikter. En del av oss som spår använder tillståndet som smärtlindring vid exempelvis migrän, för är man väl i trans så uppfattar man inte fysisk smärta mer än vagt.

Efter som det kan vara svårt att minnas efteråt vad man sagt under transtillstånd (även om man är helt talför och svarar på frågor) kan det ju vara vettigt att använda en bandspelare eller annat under sessionen.

Bara för att du blir bra på att gå i trans betyder inte det att du måste göra det varje gång du spår (jag gör inte det)

Lycka till.

Related Post