Gengångare

Att tro på gengångare har funnits i historien lika länge som människan funnits och det är nog på grund av att döden är fruktad, denna fruktan finns i hela världen och finns i alla kulturer.

Det är en speciell typ av människor som får gåvan att se övernaturliga händelser, det måste vara en sensibel person, som är öppen för intryck och dessutom är observant.

Det är ju också en speciell typ av människor som när de dör hemsöker oss levande människor, de är ofta människor som är väldigt fästa vid jordelivet och som varken kan eller vill släppa taget om det.

Jag kallar helst inte gengångarna för spöken, då det ofta kan tolkas som någon saga eller skräckfilm, gengångare eller ljusgestalter är det uttryck som jag använder.

Lägg på minnet att om du inte vet vad du gör så tillkalla aldrig en gengångare, det kan vara lätt att få in den i huset, men näst intill omöjligt att bli av med den sen.

Det finns olika sorters gengångare, det finns de som kommit över på andra sidan men har en fri övergång till jorden för att se om de sina och vaka över dem. De som aldrig lämnar jordelivet för att de är fästa vid det och förstår inte riktigt att de inte lever. Det finns också de som fastnar mellan andevärlden och jorden och de söker ofta upp sådana som har gåvan och använder deras hem som väntrum på att komma över till andra sidan, dessa brukar man kunna hjälpa över.

Lycka till.

Related Post